Openbaarheid van wandel- en fietspaden (schriftelijke vraag nr. 2007-09)

Het college van B&W heeft de schriftelijke vragen 2007 nr. 9 van de heer Hardenberg (VVD) over de openbaarheid van wandel- en fietspaden beantwoord op woensdag 2 mei 2007.  

 

De schriftelijke vragen en de reactie van B&W vindt u hierbij gevoegd.

Top