Mondelinge vragen ophalen plastic (VVD) (a)

De VVD heeft mondelinge vragengesteld aan het college van B&W over het ophalen van plastic verpakkingsafval. Het college heeft daarop schriftelijk antwoord gegeven. De vragen met antwoorden treft u hieronder aan.
Top