Mondelinge vraag Weigering vergunning Rijnlandse keur (MPN) (a)

Deze vragen zijn mondeling, door het raadslid A. van Putten (MPN) gesteld in de meningsvormende raad van 10 juli 2008.
Top