Mondelinge vraag Realisatie jeugdvoorzieningen (MPN) (a)

Deze vragen zijn gesteld tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 10 november 2011. De vragen betroffen de realisatie van jeugdvoorzieningen en in het bijzonder in het Argonnepark.
Top