Mondelinge vraag Begroting Milieudienst (MPN) (a)

De MPN heeft mondelinge vragengesteld aan het college van B&W over de zoekrichting bezuiniging 6% op begroting 2011 Milieudienst West-Holland. Het college heeft daarop schriftelijk antwoord gegeven. De vragen met antwoorden treft u hieronder aan.
Top