Geluids-en stankoverlast N231 (schriftelijke vraag nr.2007-12)

Schriftelijke vragen van de SGP/ChristenUnie van de heer A. Muilwijk inzake de geluids-en stankoverlast van de provinciale weg tussen Autobedrijf Maas en Rotonde Buitenwech.
Het college is gevraagd voor 22 juni met een reactie te komen. Op 13 juni 2007 heeft de beantwoording door het college plaatsgevonden.
Top