Alarm in De Vlinder (schriftelijke vraag nr. 2007-03)

Het college van B&W heeft de schriftelijke vragen 2007 nr. 3 van mevrouw Lafere (VVD) over het ontruimingsplan van sprothal De Vlinder beantwoord op dinsdag 13 maart 2007.

 

De schriftelijke vragen en de reactie van B&W vindt u hierbij gevoegd.

Top