Raadsvergadering 31 januari 2019

Wijze van afhandeling:
a. Voor kennisgeving aannemen
b. Aan BenW ter afdoening (eventueel raad informeren)
c. Aan BenW met verzoek de raad te adviseren
d. Aan bezwaar- en beroepscommissie ter afdoening / advisering
e. Overig (per brief aan te geven)

Top