SV 2019-18 Verstoring kerkdienst door filmopnames (SGP-CU) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen 2019 nr.18 van Elias van Belzen (SGP-CU) over verstoring kerkdienst door filmopnames. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 18 augustus 2019 te beantwoorden. Op 26 augustus 2019 heeft B&W de reactie op deze vragen aangeleverd.

Top