SV 2019-14 Inrichting bedrijfslocatie op bedrijventerrein De Olm en verkeersveiligheid (NN) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen 2019 nr. 14 van Berry Dors (Natuurlijk Nieuwkoop) over inrichting bedrijfslocatie op bedrijventerrein De Olm en verkeersveiligheid. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 22 juni 2019 te beantwoorden. Op 26 juni is de reactie van B&W bij de griffie aangeleverd.

Top