SV 2019-12 Aanrijtijden ambulance Woerdense Verlaat (D66) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen 2019 nr. 12 van Annette Pietersen (D66) over aanrijtijden ambulance Woerdense Verlaat. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 6 juni 2019 te beantwoorden. Op 6 juni is de reactie van B&W bij de griffie aangeleverd.

Top