SV 2019-09 Beleid ten aanzien van warmtepompen (VVD) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen 2019 nr. 09 van Tom de Kleer (VVD) over het beleid ten aanzien van warmtepompen. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 15 mei 2019 te beantwoorden. Op 9 mei 2019 heeft B&W haar reactie aangeleverd.

Top