SV 2019-05 Bevordering verkeersveiligheid bouwverkeer Driekoppenland (VVD) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen 2019 nr. 05 van Tom de Kleer (VVD) over bevordering van verkeersveiligheid bij bouwverkeer Driekoppenland. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 14 maart 2019 te beantwoorden. Op 2 april 2019 heeft B&W de reactie op de vragen bij de griffie aangeleverd

Top