SV 2019-04 Uitvoering landelijk bijstandsbeleid Nieuwkoop (VVD) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen 2019 nr. 04 van Tom de Kleer (VVD) over uitvoering landelijk bijstandsbeleid Nieuwkoop. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 27 februari 2019 te beantwoorden. Op 6 maart 2019 heeft B&W de reactie op de vragen bij de griffie aangeleverd.

Top