SV 2019-03 Beheer De Vlinder (NN) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen 2019 nr. 03 van Pien Schrama (Natuurlijk Nieuwkoop) over het beheer van De Vlinder. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 23 februari 2019 te beantwoorden. Op 27 februari 2019 heeft B&W de reactie op de vragen bij de griffie aangeleverd.

Top