SV 2018-22B Voortgang verkeersveiligheid Buytewech (VVD) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen 2018-22B van Quinten van Dobben (VVD) over voortgang verkeersveiligheid Buytewech als aanvulling op schriftelijke vragen SV 2018-22 van CDA en Natuurlijk Nieuwkoop en SV 2018-22a van Samen Beter Nieuwkoop. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 14 december 2018 te beantwoorden. Op 21 december heeft B&W een reactie bij de griffie aangeleverd. 

Top