SV 2018-22A Aanvullende vraag over oversteek Smidsvuur en andere oversteekplaatsen (SBN) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen 2018-22A van Ines de Ridder en Bianca Verhage (SBN) over oversteek Smidsvuur en andere oversteekplaatsen als aanvulling op schriftelijke vragen SV 2018-22 van CDA en Natuurlijk Nieuwkoop. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 14 december 2018 te beantwoorden. Op 21 december 2018 heeft B&W een reactie bij de griffie aangeleverd.

Top