SV 2018-22 Onveilige oversteek Smidsvuur (CDA en NN) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen 2018-22 van Nick Draper (CDA) en Berry Dors (NN) over onveilige oversteek Smidsvuur Nieuwkoop. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 7 december 2018 te beantwoorden. Op 21 december heeft B&W een reactie bij de griffie aangeleverd.

Top