SV 2018-21 Toewijzing huurwoningen (CDA) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen 2018-21 van Kees Egberts (CDA) over toewijzing huurwoningen. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 2 november 2018 te beantwoorden. Op 24 oktober 2018 is de reactie van B&W bij de griffie aangeleverd.

Top