SV 2018-19 Invloed zonnepanelen op OZB (VVD) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen 2018-19 van Tom de Kleer (VVD) over de invloed van zonnepanelen op de hoogte van de OZB. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 14 oktober 2018 te beantwoorden. Op 11 oktober 2018 heeft B&W haar reactie aangeleverd.

Top