SV 2018-17 Feitenrelaas met bepaalde kenmerken over vervuilde grond bij Amstelkade 12a e.o. (NN) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen 2018-17 van Berry Dors (Natuurlijk Nieuwkoop) over het opstellen van een feitenrelaas met bepaalde kenmerken over vervuilde grond bij Amstelkade 12a e.o. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 25 juli 2018 te beantwoorden. Op 11 juli 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd.

Top