SV 2018-12 Noordse Buurt en duurzaamheidsdoelstellingen (VVD) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen 2018-12 van Paul Platen (VVD) over de actieve invulling duurzaamheid in Noordse Buurt. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 27 juni 2018 te beantwoorden. Op 2 juli 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

Top