Antwoorden op vragen van de raad

 • SV 2020-06 Sluitende begroting 2020 (VVD)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2020 nr. 6 van Paul Platen (VVD Nieuwkoop) over sluitende begroting 2020. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 26 maart 2020 te beantwoorden.

 • SV 2020-05 Aanbesteding Sociaal Domein (SGP-CU)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2020 nr. 5 van Elias van Belzen (SGP-ChristenUnie) over de aanbesteding Sociaal Domein. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 12 maart 2020 te beantwoorden.

 • SV 2020-04 Loden en broze leidingen (VVD)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2020 nr. 4 van Paul Platen (VVD Nieuwkoop) over loden - en broze leidingen in Nieuwkoop. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 12 maart 2020 te beantwoorden.

 • SV 2020-03 Centrumplan kern Nieuwkoop (VVD)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2020 nr. 3 van Paul Platen (VVD Nieuwkoop) over het centrumplan kern Nieuwkoop. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 4 maart 2020 te beantwoorden.

 • SV 2020-02 Zonnepanelen in relatie tot schaduwwerking van bomen (NN) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2020 nr. 2 van Berry Dors (Natuurlijk Nieuwkoop) over zonnepanelen in relatie tot schaduwwerking van bomen. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 21 februari 2020 te beantwoorden. Op 12 februari 2020 heeft B&W een reactie op deze vragen aangeleverd.

 • SV 2020-01 Ophelderingspercentage woninginbraken (VVD) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2020 nr. 1 van Tom de Kleer (VVD) over Ophelderingspercentage woninginbraken. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 19 februari 2020 te beantwoorden. Op 12 februari 2020 heeft B&W een reactie op deze vragen aangeleverd.

 • SV 2019-27 Afval scheiden loont - luiers bij het restafval (SBN) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2019 nr. 27 van Mariëlle de Romijn (SBN) over afval scheiden loont - luiers bij het restafval. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 11 januari 2020 te beantwoorden. Op 17 januari 2020 heeft B&W een reactie op deze vragen aangeleverd.

 • SV 2019-26 Niet afgeven omgevingsvergunning door stikstofproblematiek (CDA) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2019 nr. 26 van Aad Otto en Nick Draper (CDA Nieuwkoop) over het niet afgeven van omgevingsvergunningen door stikstofproblematiek. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 10 januari 2020 te beantwoorden. Op 24 januari 2020 is de reactie van B&W bij de griffie aangeleverd.

 • SV 2019-25 Houtsingels Landgoed Droogh - Vivero (CDA en VVD) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2019 nr. 25 van Leon Zoet (CDA Nieuwkoop) en Tom de Kleer (VVD Nieuwkoop) over houtsingels landgoed Droogh (Vivero). Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 30 november 2019 te beantwoorden. 
  Op 3 december 2019 heeft B&W een reactie op deze vragen aangeleverd.

 • SV 2019-24 Aanbesteding IKC's Zevenhoven en Ter Aar (SBN) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2019 nr. 24 van Lizet Keyzers (Samen Beter Nieuwkoop) over aanbesteding IKC’s Zevenhoven en Ter Aar. Ter informatie heeft de griffie de brief van 10 september, waar naar wordt verwezen, toegevoegd. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 24 oktober 2019 te beantwoorden. Op 24 oktober is de reactie van B&W bij de griffie aangeleverd.

 • SV 2019-23 Riolering Nieuwveens Jaagpad (NN) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2019 nr.23 van Pien Schrama (Natuurlijk Nieuwkoop) over riolering Nieuwveens Jaagpad. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 19 oktober 2019 te beantwoorden. Op 9 oktober is de reactie van B&W bij de griffie aangeleverd.

 • SV 2019-22 Ballonnenbeleid Nieuwkoop (D66) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2019 nr.22 van Jop van der Pijl en Annette Pietersen (D66) over het ballonnenbeleid van de gemeente Nieuwkoop. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 18 oktober 2019 te beantwoorden. Op 9 oktober is de reactie van B&W bij de griffie aangeleverd.

 • SV 2019-21 Rijksmonumenten in verval (VVD) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2019 nr.21 van Tom de Kleer (VVD) over Rijksmonumenten in verval. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 16 oktober 2019 te beantwoorden. Op 16 oktober is de reactie van B&W bij de griffie aangeleverd.

 • SV 2019-20 Zaak Riga Ranch vs Nieuwkoop (VVD) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2019 nr.20 van Paul Platen (VVD) over de zaak Riga Range versus de gemeente Nieuwkoop. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 20 september 2019 te beantwoorden. Op 12 september 2019 heeft B&W de reactie op deze vragen aangeleverd.

 • SV 2019-19 Waarborging onderwijsconcept 'Het Kompas' (VVD) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2019 nr.19 van Tom de Kleer (VVD) over Waarborging onderwijsconcept 'Het Kompas'. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 1 september 2019 te beantwoorden. Op 5 september 2019 heeft B&W de reactie op deze vragen aangeleverd.

 • SV 2019-18 Verstoring kerkdienst door filmopnames (SGP-CU) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2019 nr.18 van Elias van Belzen (SGP-CU) over verstoring kerkdienst door filmopnames. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 18 augustus 2019 te beantwoorden. Op 26 augustus 2019 heeft B&W de reactie op deze vragen aangeleverd.

 • SV 2019-17 Inhuur van personeel c.a. (VVD) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2019 nr. 17 van Paul Platen (VVD) over de inhuur van personeel cum annexis. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 9 augustus 2019 te beantwoorden. Op 15 augustus 2019 heeft B&W de reactie op deze vragen aangeleverd.

 • SV 2019-16 Vragen over vaarvergunningen (CDA) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2019 nr. 16 van Nick Draper en Kees Egberts (CDA) over vaarvergunningen. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 9 augustus 2019 te beantwoorden.
  Op 21 augustus (verlaat door vakantieperiode) heeft B&W een reactie op de vragen aangeleverd.

 • SV 2019-15 Luierrecycling en afvalverwerking (D66) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2019 nr. 15 van Tom van den Braak en Annette Pietersen (D66) over luierrecycling en afvalverwerking. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 28 juni 2019 te beantwoorden. Op 26 juni is de reactie van B&W bij de griffie aangeleverd.

 • SV 2019-14 Inrichting bedrijfslocatie op bedrijventerrein De Olm en verkeersveiligheid (NN) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2019 nr. 14 van Berry Dors (Natuurlijk Nieuwkoop) over inrichting bedrijfslocatie op bedrijventerrein De Olm en verkeersveiligheid. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 22 juni 2019 te beantwoorden. Op 26 juni is de reactie van B&W bij de griffie aangeleverd.

 • SV 2019-13 Hiha-hut (D66) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2019 nr. 13 van Annette Pietersen (D66) over de Hiha-hut. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 19 juni 2019 te beantwoorden. Op 12 juni is de reactie van B&W bij de griffie aangeleverd.

 • SV 2019-12 Aanrijtijden ambulance Woerdense Verlaat (D66) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2019 nr. 12 van Annette Pietersen (D66) over aanrijtijden ambulance Woerdense Verlaat. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 6 juni 2019 te beantwoorden. Op 6 juni is de reactie van B&W bij de griffie aangeleverd.

 • SV 2019-11 Leerlingenvervoer (SBN) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2019 nr. 11 van Remco Hendriks (SBN) over leerlingenvervoer. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 5 juni 2019 te beantwoorden. Op 6 juni is de reactie van B&W bij de griffie aangeleverd.

 • SV 2019-10 Vaccinatiebeleid in Nieuwkoop (VVD) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2019 nr. 10 van Larissa Spierenburg (VVD) over het vaccinatiebeleid in Nieuwkoop. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 17 mei 2019 te beantwoorden. Op 16 mei is de reactie van B&W bij de griffie aangeleverd.

 • SV 2019-09 Beleid ten aanzien van warmtepompen (VVD) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2019 nr. 09 van Tom de Kleer (VVD) over het beleid ten aanzien van warmtepompen. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 15 mei 2019 te beantwoorden. Op 9 mei 2019 heeft B&W haar reactie aangeleverd.

 • SV 2019-08 Bezorging Nieuwkoop Nieuws (NN) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2019 nr. 08 van Pien Schrama (Natuurlijk Nieuwkoop) over de bezorging van Nieuwkoop Nieuws. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 15 mei 2019 te beantwoorden. Op 15 mei 2019 heeft B&W haar reactie aangeleverd.

 • SV 2019-07 Bodemdaling en funderingsherstel (VVD) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2019 nr. 07 van Paul Platen (VVD) over Bodemdaling en funderingsherstel. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 24 april 2019 te beantwoorden. Op 24 april heeft B&W een reactie aangeleverd.

Archief
Top