Vergadering Gemeenteraad 13-05-2009

Locatiegegevens vergadering
Plaats:SWA Distributieweg 10 Alphen a/d Rijn
Tijd:20:00
Voorzitter:Wim de Gelder (voorzitter Rijnstreekberaad)
Dit item is verlopen op 06-11-2009.

AGENDAPUNTEN:

0 GEZAMENLIJKE RAADSCONFERENTIE STRATEGISCHE REGIOAGENDA

 

De raden van de gemeenten Rijnwoude, Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Komen op woensdag 13 mei 2009 om 20.00 uur bijeen voor een raadsconferentie over een gezamenlijke strategische regioagenda. De bijeenkomst is in de bedrijfskantine van de Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn, Distributieweg 10, in Alphen aan den Rijn.

1 Opening

Doel van deze bijeenkomst is de gezamenlijke vaststelling van de regionale strategische agenda door de vier gemeenteraden. Vervolgens zal later die maand iedere gemeenteraad de agenda afzonderlijk vaststellen bij raadsbesluit, in combinatie met een aansluitingsverzoek bij Holland Rijnland.

 

De inhoudelijke onderwerpen van de regionale strategische agenda:

  • Een integraal strategisch Groene Hartbeleid
  • De ecologische en toeristisch-recreatieve waarde van het plassengebied
  • De Oude Rijnzone
  • De Greenports Boskoop en Aalsmeer
  • De verbetering van mobiliteit en bereikbaarheid

Uiteraard zijn alle belangstellenden hierbij welkom.

 

De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft op 28 april 2009 in een extra meningsvormende raad al over dit onderwerp gesproken. Klik hier om naar die agenda te gaan of raadpleeg de stukken hieronder. Wilt u de geluidsopname van 28 april beluisteren klik dan hier.

 

Top