Vergadering Gemeenteraad 07-05-2009

Locatiegegevens vergadering
Plaats:verschillende locaties
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 07-11-2009.

 

 

 

 

ORIËNTERENDE BIJEENKOMSTEN

 

 

Donderdag 7 mei 2009

 

 

‘Kernbezoek Noorden’

 


Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Kampeerhoeve Koole aan de Hogedijk 6

Voorzitter: Nicolette Oosterhof

 

 

 

 

‘Water(breed)’

 


Aanvang: 20.00 uur

Locatie: gemeentehuis te Nieuwveen

Voorzitter: Jaap Aartman


 

 

Een “Oriënterende Bijeenkomst” van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

 

 

Kernbezoek Noorden

Op donderdagavond 7 mei 2009 om 20.00 uur brengt een vertegenwoordiging van de gemeenteraad een bezoek aan de kern Noorden. De raadsleden willen van u horen wat er allemaal speelt in Noorden. De locatie waar de avond start en eindigt is in de Kampeerhoeve Koole aan de Hogedijk 6.

 

Is er iets over Noorden waarvan u vindt de raad dit moet weten of zien kom dan 7 mei langs. Of laat het de griffie vooraf telefonisch of per e-mail weten.

  

Tot nu toe zijn de volgende onderwerpen aangemeld:
  • Verkeerssituatie Hyacintlaan (hard rijden en onoverzichtelijke bocht)
  • Toekomst Vlietpark
  • Hogedijk (fietspad, slootafval en naambordje)

  

Water(breed)

Dit is een eerste oriëntatie over bestuurlijke keuzen op gebied van riolering en water (riolering, water en ruimtelijke ordening, veiligheid, financiën, enz.). De bijeenkomst wordt gehouden in de raadszaal in Nieuwveen en start om 20.00 uur. Er wordt een algemene inleiding gehouden over alles wat met water te maken heeft en er wordt per onderdeel gekeken naar de Nieuwkoopse situatie.

 

  

U bent van harte welkom

Bij oriënterende bijeenkomsten van de raad kunt u altijd meepraten. U kunt zich bij de griffie aanmelden via 0172-521310 of via griffier@nieuwkoop.nl Voor de organisatie van deze bijeenkomsten is het handig om te weten hoeveel mensen er ongeveer komen.

 

 

 

 

 

Bijgevoegde documenten

Top