Vergadering Gemeenteraad 08-01-2009

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Berry Dors
Dit item is verlopen op 22-06-2009.

 

ORIËNTERENDE BIJEENKOMST

 

 

Donderdag 8 januari 2009

 

 

‘Regionalisatie Brandweer’

ontwikkeling tot een nieuwe regionale organisatie, vervolg

 


Aanvang: 20.00 uur

Locatie: gemeentehuis te Nieuwveen

Voorzitter: Berry Dors

 

 

 

Een “Oriënterende Bijeenkomst” van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

 

Regionale Brandweer

Op 22 mei 2008 is al gesproken met en over de brandweer. Bij die bijeenkomst zijn raadsleden geïnformeerd over de ontwikkelingen in het proces van regionalisering. Er is gesproken over de nut en noodzaak van regionalisatie en de knelpunten.  

 

Deze bijeenkomst is een vervolg op de eerdere bespreking in mei 2008. De ontwikkelingen richting een nieuwe regionale organisatie worden weer gepresenteerd door Hans Zuidijk, brandweercommandant.

 

 

Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

  

Wilt u zich a.u.b. aanmelden bij de griffie. In verband met de organisatie is het prettig als wij weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Het liefst via de mail (griffier@nieuwkoop.nl), zo bent u voor ons makkelijk bereikbaar. Vermeld daarbij uw naam en het aantal personen waarmee u komt. U kunt de griffie vanaf 5 januari 2009 ook bereiken op 0172-521308/309.

Top