Vergadering Gemeenteraad 04-09-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:diverse locaties
Tijd:20:00
Voorzitter:diverse voorzitters
Dit item is verlopen op 04-12-2008.

 

ORIËNTERENDE RAADSBIJEENKOMSTEN

 

 

Donderdag 4 september 2008

 

 

‘Kernbezoek Noordeinde’
Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Orangerie/parochiecentrum Noorderlicht

Voorzitter: Berry Dors 

 

en

 

‘Sport’

Integrale beleidsnota sport 2009-2020; bespreekversie
Aanvang: 20.00 uur

Locatie: gemeentehuis te Nieuwveen

Voorzitter: Jan Hardenberg

 

 

Oriënterende bijeenkomsten op 4 september 2008

 

Een “Oriënterende bijeenkomst” van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

 

Kernbezoek Noordeinde

Op donderdagavond 4 september 2008 om 20.00 uur wil een vertegenwoordiging van de gemeenteraad een bezoek brengen aan de kern Noordeinde.

 

Is er iets over Noordeinde waarvan u vindt de raad dit moet weten of zien, geef dit dan door. Dit kan bij de griffie 0172-521310 of via griffie@nieuwkoop.nl . U kunt zich daar ook aanmelden als u wilt komen. Voor de organisatie van deze avond is het handig om te weten hoeveel mensen er ongeveer komen.

 

Eerder heeft de raad kernbezoeken gebracht aan Papenveer, de Meije en Vrouwenakker. Op de website vindt u onder “politiek en bestuur”, “raad” en dan “stukken van de raad” verschillende brieven die een indruk geven van deze kernbezoeken.

  

Sport

De gemeenteraad heeft van het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) de “Integrale beleidsnota sport 2009-2020” ontvangen. Dit is nog een bespreekversie. De raad is benieuwd naar uw mening over deze beleidsplannen en wil daar graag op 4 september 2008 met u praten. De bijeenkomst is in het gemeentehuis te Nieuwveen, Teylersplein 1, om 20.00 uur.

 

Met deze concept beleidsnota wil het college van B&W het sportbeleid waar nodig vernieuwen en bestaand beleid beter op elkaar afstemmen met als basisgedachte “mee(r) bewegen!”.

 

De raad wil voordat zij een besluit neemt over de nota zoveel mogelijk informatie verzamelen over dit onderwerp, meningen horen en mogelijkheden. Daarom nodigt de raad de verschillende verenigingen op dit gebied uit om mee te praten in een oriënterende bijeenkomst.

 

Per vereniging hebben wij een contactpersoon uitgenodigd per brief, maar iedereen is welkom. Wethouder Van Leeuwen wordt ook uitgenodigd zodat zij weet wat er besproken is. De sportnota is onderaan deze pagina te downloaden. 

 

Wilt u zich a.u.b. aanmelden bij de griffie. In verband met de organisatie is het prettig als wij weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Het aantal aanmeldingen kan ook leiden tot een programma op maat. Het liefst via de mail (griffier@nieuwkoop.nl), zo bent u voor ons makkelijk bereikbaar. Vermeld daarbij uw naam, eventueel de vereniging en het aantal personen waarmee u komt. U kunt de griffie ook bereiken op 0172-521310. 

Bijgevoegde documenten

Top