Vergadering Gemeenteraad 26-06-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:gemeentehuis te Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jaap Aartman en Tony de Bos
Dit item is verlopen op 17-11-2008.

  

 

ORIËNTERENDE RAADSBIJEENKOMSTEN

 

Donderdag 26 juni 2008

 

 

‘Kunst en cultuur’

Met behulp van een concept startnotitie mogelijkheden kunst- en cultuurbeleid bespreken

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: gemeentehuis te Nieuwveen

Voorzitter: Jaap Aartman

 

 

‘Dienstverlening’
Het college geeft een stand van zaken
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: gemeentehuis te Nieuwveen

Voorzitter: Tony de Bos

 

en

  

‘Bouwvergunning klaar terwijl u wacht’ / en andere vergunningen
Presentatie van B&W
Aanvang: + 21.00 uur

(aansluitend op de bijeenkomst over de dienstverlening)

Locatie: gemeentehuis te Nieuwveen

Voorzitter: Tony de Bos

  

(let op: indien het Nederlandse voetbalelftal in halve finale komt kunnen de onderwerpen en/of aanvangtijden veranderen. Kijk daarvoor op www.nieuwkoop.nl

 

 

 

Toelichting oriënterende bijeenkomsten 26 juni 2008

 

“Oriënterende bijeenkomst” van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

 

Iedereen is van harte welkom om mee te praten bij deze bijeenkomsten van de Raad.

 

Op 26 juni 2008 wil de raad graag met u spreken over drie onderwerpen:

  • Kunst en Cultuur;
  • Dienstverlening;
  • “Bouwvergunning klaar terwijl u wacht” / en andere vergunningen.

Kunst en Cultuur (om 20.00 uur gemeentehuis te Nieuwveen)

Het college wil meer aandacht voor cultuur en kunst in Nieuwkoop en wil dit onderbrengen in een nieuw gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid. Het college wil daarover van gedachten wisselen met de gemeenteraad tijdens deze bijeenkomst. De raad wil zoveel mogelijk informatie verzamelen over dit onderwerp, meningen horen en mogelijkheden daarom nodigt de raad specifiek de verschillende actoren (verenigingen, stichtingen en commissies) op dit gebied uit om mee te praten.

 

Dienstverlening (om 20.00 uur gemeentehuis te Nieuwveen)

Het college heeft de gemeenteraad in maart 2008 geïnformeerd over het programmaplan dienstverlening. Het programma Dienstverlening is opgezet om de ambities die de gemeente heeft op het gebied van Dienstverlening na te streven en waar te maken. Ook de raad van de Gemeente Nieuwkoop heeft zich in haar raadsprogramma 2007-2010 uitdrukkelijk uitgesproken voor een verbetering van de dienstverlening. Het college geeft informatie over het niveau van dienstverlening dat zij voor ogen hebben van 2009 – 2014 en welke keuzen daarvoor gemaakt kunnen worden. Hierbij worden het WMO-loket en het ondernemersloket meegenomen. Daarnaast wordt aangegeven hoe Nieuwkoopse dienstverlening in te passen is bij de landelijke ontwikkelingen.

  

“Bouwvergunning klaar terwijl u wacht” / en andere vergunningen (om + 21.30 uur gemeentehuis te Nieuwveen)

Aansluitend op de bijeenkomst over de dienstverlening wil de raad van gedachten wisselen over het onderwerp ‘Bouwvergunning klaar terwijl u wacht’. Dit ziet de raad als een mogelijke specifieke vorm van verbetering van dienstverlening bij vergunningverlening. Ook andere vergunningen worden in het kader van regeldrukvermindering tegen het licht gehouden.

  

Omdat die avond, donderdag 26 juni, mogelijk het Nederlandse voetbalelftal moet spelen kunnen de onderwerpen en aanvangstijden nog wijzigen. Kijkt u vooraf, voor het definitieve programma en achtergrondinformatie, nog even op de website www.nieuwkoop.nl of neem contact op met de griffie griffier@nieuwkoop.nl of 0172-521310.

 

In het Witte Weekblad van 11 juni zijn deze bijeenkomsten aangekondigd. Iedereen wordt uitgenodigd zich aan te melden om ervaringen met de raad te delen. Als u zelf mensen weet die een interessante of nuttige bijdrage kunnen leveren, nodigt u hen dan uit zich aan te melden bij de griffie.

 

Hieronder vindt u diverse documenten als achtergrondinformatie. Verder kunt u op de volgende websites informatie vinden over regeldrukvermindering: www.minbzk.nl , www.minderregelsmeerservice.nl en www.lastvandeoverheid.nl .

 

Het rapport "Ontwikkeling dienstverlening Nieuwkoop" heeft de griffie op 18 juni 2008 ontvangen en op website geplaatst. Dit rapport zit dus niet bij de stukken die voor deze vergadering zijn verzonden.

Top