Vergadering Gemeenteraad 05-06-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:22:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 28-11-2008.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 5 juni 2008

1 Opening

2 Vaststellen agenda

Motie over samenwerking regio door Tony de Bos ingediend. Wordt aan eind van vergadering behandeld.

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Raadsbesluit(en) over financiƫle stukken gemeenschappelijke regelingen: RDOG Hollands Midden, Regionale brandweer en GHOR Hollands Midden, SWA, Rijnstreekberaad en ISD de Rijnstreek

Zie voor onderliggende stukken agendapunt 5 van de meningsvormende raad 29 mei 2008.

5 Sluiting

Hieronder treft u het getekende voorstel en besluit aan.

 

Bijgevoegde documenten

Top