Vergadering Gemeenteraad 24-04-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:22:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 18-07-2008.
Onderaan dit scherm treft u een link naar de geluidsopnames van deze vergadering.

AGENDAPUNTEN:

0 EXTRA BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING

1 Opening (aansluitend op de meningsvormende raad; niet voor 22:00 uur)

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Natura 2000; plan van aanpak

In de meningsvormende raad van 17 april 2008 heeft de raad aan het college gevraagd om een raadsvoorstel voor te bereiden. Het college kan het gevraagde stuk pas woensdagavond of donderdagochtend aanleveren.
Aantekening:

Ontvangen op dinsdag 22 april en op de website geplaatst.

4 Sluiting

Hieronder treft u de getekende stukken aan.

Bijgevoegde documenten

Top