Vergadering Gemeenteraad 24-04-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiezaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jan Hardenberg
Dit item is verlopen op 24-07-2008.

AGENDAPUNTEN:

0 PARALLELSESSIE (presentaties van B&W aan de gemeenteraad)

1 Opening

Deze bijeenkomst is gelijktijdig met de Meningsvormende Raad die in de raadszaal plaatsvindt.

2 Vaststellen agenda

De volgorde van de onderwerpen kan nog veranderen afhankelijk van de beschikbaarheid van de inleiders.

3 Presentatie van B&W over de stedenbouw Achterweg

Er zijn (nog) geen stukken beschikbaar.

4 Presentatie van B&W over het Kulturhus

Er zijn (nog) geen stukken beschikbaar.

5 Presentatie van B&W over de verkeerssituatie Noorden

Er is een rapport "Onderzoek verkeerssituatie omgeving Noorden" beschikbaar.

 

Bijgevoegde documenten

6 Sluiting

Top