Vergadering Gemeenteraad 10-04-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Diverse locaties
Tijd:19:30
Voorzitter:Diverse voorzitters
Dit item is verlopen op 01-07-2008.

 

 

ORIËNTERENDE RAADSBIJEENKOMSTEN

 

 

Donderdag 10 april 2008

 

 

‘Klanttevredenheid’

Presentatie uitkomsten nulmeting door het College B&W
Aanvang: 19.30 uur tot 20.30 uur

Locatie: Raadszaal gemeentehuis te Nieuwveen

Voorzitter: Berry Dors

 

 

‘Dorpsraden’
Aanvang: + 20.30 uur
(aansluitend op presentatie Klanttevredenheid)

Locatie: Raadszaal gemeentehuis te Nieuwveen

Voorzitter: Berry Dors

 

en

  

‘Kernbezoek Vrouwenakker’
Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Bloemsierkunst Christa Snoek, Vrouwenakker 10A.

Voorzitter: Jan Hardenberg

 

 

 

 

 

 

 

Oriënterende bijeenkomsten 10 april 2008 (toelichting)

  

“Oriënterende bijeenkomst” van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

 

Iedereen is van harte welkom om mee te praten

bij deze bijeenkomsten van de Raad.

 

Op 10 april 2008 wil de raad graag met u spreken over drie onderwerpen:

  • Klanttevredenheid;
  • Dorpsraden en
  • Vrouwenakker (kernbezoek)

Klanttevredenheid

Het college van B&W presenteert de resultaten en het bijbehorende actieplan van de nul-meting klanttevredenheid dat gehouden is onder de inwoners en ondernemers van de gemeente Nieuwkoop in de periode van oktober- november 2007. In dit onderzoek is de tevredenheid naar de dienstverlening, communicatie en participatie onderzocht. De resultaten worden gebruikt om de verdere ambities te bepalen en concrete verbeterplannen en acties op te zetten.”

Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur en is in het gemeentehuis in Nieuwveen.

 

Dorpsraden

De bijeenkomst over dorpsraden begint om ongeveer 20.30 uur (aansluitend op de presentatie over de klanttevredenheid).

We spreken met de voorzitter van de dorpsraad van Stompwijk (gemeente Leidschendam-Voorburg), Koos van Wissen, over hun ervaring met het functioneren van dorpsraden. Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een dorpsraad en hoe is die samengesteld. Verder komt Henk Pot van de Zuid-Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen die vertelt over verschillende vormen van dorpsraden.

Heeft u hier ideeën over? We horen het graag!

 

Kernbezoek Vrouwenakker

Het kernbezoek aan de Vrouwenakker begint om 20.00 uur en vindt plaats bij Bloemsierkunst Christa Snoek, Vrouwenakker 10A te Vrouwenakker.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor de inwoners van Vrouwenakker en het omliggende gebied. Alle onderwerpen kunnen hier met raadsleden worden besproken.

 

Kijkt u vooraf, voor het definitieve programma en achtergrondinformatie, nog even op de website www.nieuwkoop.nl (via “politiek en bestuur” en dan “agenda”) of neem contact op met de griffie griffier@nieuwkoop.nl of 0172-521310.

 

In het Witte Weekblad zijn deze drie bijeenkomsten, door middel van de bovenstaande tekst, aangekondigd en worden mensen opgeroepen zich aan te melden om ervaringen met de raad te delen. Als u zelf mensen weet die een zinvolle bijdrage kunnen leveren, nodigt u hen dan uit zich aan te melden bij de griffie.

 

Top