Vergadering Gemeenteraad 10-01-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:gemeentehuis Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:De Bos en Aartman
Dit item is verlopen op 10-04-2008.

R A A D S B I J E E N K O M S T EN

Oriënterend

Donderdag 10 januari 2008

'Armoedebeleid'
Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Raadszaal gemeentehuis te Nieuwveen

Voorzitter: Tony de Bos

'Vermindering regeldruk'
Aanvang: 20.00 uur tot 20.30 uur

Locatie: Commissiezaal gemeentehuis te Nieuwveen

Voorzitter: Jaap Aartman

en

'St. Promotie Nieuwkoop / VVV Nieuwkoop'
Aanvang: 20.30 uur (aansluitend op 'regeldruk')

Locatie: Commissiezaal gemeentehuis te Nieuwveen

Voorzitter: Jaap Aartman

Oriënterende bijeenkomsten 10 januari 2008

"Oriënterende bijeenkomst" van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel te brainstormen of om te praten over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem. Iedereen is dan ook van harte welkom bij deze bijeenkomsten van de Raad.

Op 10 januari 2008 wil de raad graag met u spreken over drie onderwerpen: armoedebeleid, vermindering regeldruk en Stichting promotie Nieuwkoop / VVV Nieuwkoop.

De bijeenkomst over armoedebeleid begint om 20.00 uur er zijn enkele sprekers om het onderwerp in te leiden. De bijeenkomst over vermindering regeldruk wordt gehouden van 20.00 uur tot 20.30 uur. Daarin presenteert de commissie vermindering regeldruk, ingesteld door de raad, een tussenrapport. De bijeenkomst over de Stichting Promotie Nieuwkoop / VVV Nieuwkoop start om 20.30 uur. Alle bijeenkomsten vinden plaats in het gemeentehuis in Nieuwveen.

In het Witte Weekblad zijn deze drie bijeenkomsten, door middel van de bovenstaande tekst, aangekondigd en worden mensen opgeroepen zich aan te melden om ervaringen met de raad te delen. Als u zelf mensen weet die een zinvolle bijdrage kunnen leveren, nodigt u hen dan uit zich aan te melden bij de griffie (via griffier@nieuwkoop.nl of 0172-521310).

Thema: Armoedebeleid
Doel: Op verzoek van B&W spreken over armoede
Wijze: Oriënterend
Wie uitnodigen: Wethouder Schrama, ISDR, externen die kennis over dit thema hebben (o.a. kerken, SGBO, enz.)

Op de website www.armoedebeleid.nl vindt u veel informatie over dit onderwerp.


Thema: Vermindering regeldruk
Doel: Er is een tussenrapportage van de commissie vermindering regeldruk. De commissie wil deze tussenrapportage toelichten
Wijze: Informatief
Wie uitnodigen: Commissie vermindering regeldruk

Thema: Stichting promotie Nieuwkoop / VVV Nieuwkoop
Doel: Bespreken mogelijkheden behoud / versterking VVV binnen de huidige (financiële) mogelijkheden (volgens suggestie tijdens algemene beschouwingen)
Wijze: Inventariserend en aftastend
Wie uitnodigen: Wethouder Brouwer en andere betrokken collegeleden, Stichting Promotie Nieuwkoop / VVV Nieuwkoop, Natuurmonumenten, enz.

Top