Vergadering Gemeenteraad 17-09-2007

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis te Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jan Hardenberg
Dit item is verlopen op 17-01-2008.

Hoorzitting bestemmingsplan Korteraar. De gemeenteraad stelt degene die tijdig schriftelijke zienswijzen heeft ingediend over het bestemmingsplan Korteraar in de gelegenheid tot het geven van een nadere mondelinge toelichting. De gemeenteraad wordt vertegenwoordigd door de 'commissie hoorzitting bestemmingsplan', met een persoon namens iedere fractie.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening door voorzitter van de commissie hoorzitting bestemmingsplan

2 'Horen' van indieners van zienswijzen, die hun zienswijze willen toelichten

Voor raadsleden en fractieassistenten zijn op Extranet de 38 ingediende zienswijzen geplaatst.
Aantekening: De concept reactienota op de zienswijzen was bij plaatsing van deze agenda (30 augustus 2007) nog niet klaar.

3 Sluiting

Bij voldoende belangstelling wordt de hoorzitting vervolgd op 19 september 2007.
Top