Vergadering Gemeenteraad 06-09-2007

Locatiegegevens vergadering
Plaats:verschillende locaties
Tijd:20:00
Voorzitter:verschillende voorzitters
Dit item is verlopen op 06-01-2008.

ORIENTERENDE BIJEENKOMSTEN OP 6 SEPTEMBER 2007

Bezoek aan de Meije

Op donderdagavond 6 september brengt een vertegenwoordiging van de gemeenteraad een bezoek aan de kern de Meije. Bij deze bijeenkomst krijgen de bewoners van de Meije de gelegenheid om zelf onderwerpen over het gebied met de raadsleden te delen. De bijeenkomst wordt gehouden bij Partyboerderij Meijezicht (adres Meije 70) en begint om 20.00 uur. Er zijn diverse onderwerpen aangedragen om te bespreken zoals het onderhoud van de wegen en fietspaden, onderhoud en bevaren van het water, de ontwikkelingen in het gebied, enz. U bent van harte welkom!

Gemeentewinkel en WMO-zorg-loket

Op donderdagavond 6 september is er een oriƫnterende bijeenkomst van de raad over de Gemeentewinkel en het WMO-zorg-loket. Voor zowel Gemeentewinkel als het WMO-zorg-loket worden, in deze bijeenkomst, verschillende mogelijkheden voor die loketten gepresenteerd. Als u, als inwoner daarover mee wil praten in dit vroege stadium, bent u van harte welkom. De bijeenkomst is in de raadszaal van het gemeentehuis in Nieuwveen en start om 20.00 uur.

Top