Vergadering Gemeenteraad 10-05-2007

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiezaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jaap Aartman
Dit item is verlopen op 24-10-2007.

AGENDAPUNTEN:

0 ORIENTERENDE BIJEENKOMST VAN DE RAAD

“Oriënterende bijeenkomst” is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel te brainstormen of om te praten over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem. U bent dan ook van harte welkom bij deze bijeenkomsten van de Raad.

 

0 Integraal Handhavingsbeleid

Doel van deze bijeenkomst is om duidelijkheid te krijgen over wat verstaan wordt onder integrale handhaving op gemeentelijk niveau. Gedacht kan worden aan de thema’s openbare orde en veiligheid, bouwen en wonen en milieubeheer. Heeft u zelf ervaringen en wilt u deze inbrengen in de bijeenkomst neem dan contact op met de griffie via 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld dan uw naam, telefoonnummer en het onderwerp dat u wilt inbrengen). Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur en de voorzitter is het raadslid Jaap Aartman.

 

Bijgevoegde documenten

Top