Vergadering Gemeenteraad 10-05-2007

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00
Voorzitter:Tony de Bos
Dit item is verlopen op 24-10-2007.

AGENDAPUNTEN:

0 ORIENTERENDE BIJEENKOMST VAN DE RAAD

“Oriënterende bijeenkomst” is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel te brainstormen of om te praten over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem. U bent dan ook van harte welkom bij deze bijeenkomsten van de Raad.

 

0 Globaal Welstandsbeleid

Doel van deze bijeenkomst is om duidelijk te krijgen wat verstaan moet worden onder "globaal welstandsbeleid" zoals dat in het Raadsprogramma is opgenomen en wat de wettelijke (on)mogelijkheden zijn. De bijeenkomst bestaat uit een presentatie van het college van B&W, ervaringen van andere gemeenten en aanwezigen komen naar voren en er is ruimte voor discussie. Heeft u zelf ervaringen en wilt u deze inbrengen in de bijeenkomst neem dan contact op met de griffie via 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld dan uw naam, telefoonnummer en het onderwerp dat u wilt inbrengen). Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur en de voorzitter is het raadslid Tony de Bos.

Top