Vergadering Gemeenteraad 04-04-2007

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:98
Dit item is verlopen op 24-10-2007.

AGENDAPUNTEN:

0 Extra besluitvormende raadsvergadering

Voor deze vergadering is de Commissaris van de Koningin, de heer J. Franssen uitgenodigd om deel te nemen aan de beraadslaging over de verordening van de vertrouwenscommissie en de profielschets van de nieuwe burgemeester. De kabinetschef de heer drs J.J.G. Covers is ook uitgenodigd voor deze vergadering.
Aantekening: Spreekrecht inwoners Op grond van art. 17a van het reglement van orde kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht over onderwerpen die geagendeerd zijn, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering.

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Raadsvoorstel om de verordening van de vertrouwenscommissie selectie burgemeester vast te stellen

4 Raadsvoorstel om het profiel voor de nieuwe burgemeester vast te stellen

5 Sluiting

Top