Vergadering Gemeenteraad 08-02-2007

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:19:30
Voorzitter:Tony de Bos
Dit item is verlopen op 08-03-2007.

Op 8 februari 2007 zijn er twee oriënterende bijeenkomsten van de raad in het gemeenthuis in Nieuwveen. Deze bijeenkomst betreft de Wet voorkeursrecht gemeenten Noordse Buurt. De andere bijeenkomst gaat over de algemene subsidieverordening.

Van 19.30 - 21.45 uur in de raadszaal Nieuwveen

Onderwerp:

Wet voorkeursrecht gemeenten in Noordse Buurt

Vorm:

Infomeren over achtergrond, noodzaak, termijnen en financiële consequenties.

Doel:

Informerend en meningsvormend. Tevens voorbereidend op besluitvorming om 22.00 uur

Voorzitter:

Tony de Bos

Bijgevoegde documenten

Top