Vergadering Gemeenteraad 08-02-2007

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:22:00
Voorzitter:98
Dit item is verlopen op 24-10-2007.
Van deze vergadering zijn geluidopnames hieronder te downloaden.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Besluitvorming over bekrachtiging Wet voorkeursrecht gemeenten Noordse Buurt

3 Sluiting

Bijgevoegde documenten

Top