Vergadering Gemeenteraad 25-01-2007

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:98
Dit item is verlopen op 24-10-2007.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Spreekrecht inwoners

Op grond van art. 17a van het reglement van orde kunnen inwoners inspreken over onderwerpen die niet geagendeerd zijn, gedurende maximaal vijf minuten (totaal maximaal een half uur)

4 Vragen-half-uur

Op grond van art. 40 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

5 Vaststellen diverse verslagen

Voorstel tot het vaststellen van de diverse verslagen van de gemeenteraden van Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar.

6 Ingekomen stukken

Voorlopige lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 20 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.
Aantekening:

Nummer 7 en 12 worden in "c" geplaatst; aan B&W wordt gevraagd om advies aan de raad uit te brengen.

 

Bijgevoegde documenten

7 Diverse benoemingen

- fractieassistenten op voordracht van Middenpartij en VVD- auditcommissie op voordracht van presidium- Klankbordgroep rekenkamer op voordracht van presidium- Vertrouwenscommissie (burgemeestersselectie) op voordracht van presidium
Aantekening: Als fractieassistenten zijn benoemd: Van Eijk, Van Kessel, Baas, Van Dam, Van de Plassche, Voogt, Kooman en Wertwijn.Als leden van de Auditcommissie zijn benoemd: M. Aartman, Smit, Dors, Mur en Van Bemmel. Als leden van de Klankbordgroep rekenkamer zijn benoemd: Van Putten, Hagenaars, Van den Bos en Hardenberg.Als leden van de Vertrouwenscommissie zijn benoemd: de heer Aartman (voorzitter), De Bos, Paymans, Dors en Muilwijk.

8 Raadsprogramma 2007 - 2010

Voorstel om het raadsprogramma vast te stellen.
Aantekening: Conform aangenomen. Diverse amendementen en moties zijn verworpen en ingetrokken.

Bijgevoegde documenten

9 Reglement van orde van de gemeenteraad

Voorstel om het reglement van orde vast te stellen. Het reglement van orde is aangepast naar aanleiding van de raadsvergadering van 11 januari 2007.
Aantekening:

Niet aangenomen.

Bijgevoegde documenten

10 Gedragscode voor raadsleden

Voorstel om de gedragscode vast te stellen. De gedragscode is aangepast naar aanleiding van de raadsvergadering van 11 januari 2007.
Aantekening:

Conform aangenomen.

 

11 Algemeen Plaatselijke Verordening

Voorstel om de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) vast te stellen. De verordening is aangepast (alleen technisch) naar aanleiding van de raadsvergadering van 11 januari 2007.
Aantekening:

Conform aangenomen.

 

Bijgevoegde documenten

12 Verordening speelautomaten

In combinatie met Algemeen Plaatselijke Verordening complete regelgeving op gebied van speelautomaten. Dit is hetzelfde stuk dat 2 januari 2007 aan de raad is aangeboden.
Aantekening:

Conform aangenomen.

 

13 Sluiting

Top