Vergadering Gemeenteraad 11-01-2007

Locatiegegevens vergadering
Plaats:gemeentehuis Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:98
Dit item is verlopen op 24-10-2007.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Spreekrecht inwoners

4 Vragen-half-uur

5 Raadsprogramma 2007 - 2010

Aantekening:

Besluitvorming in de raad van 25 januari 2007.

 

Bijgevoegde documenten

6 Reglement van orde van de gemeenteraad

Aantekening:

Besluitvorming in de raad van 25 januari 2007.

Bijgevoegde documenten

7 Gedragscode voor raadsleden

Aantekening:

Besluitvorming in de raad van 25 januari 2007.

8 Algemene Plaatselijke Verordening

Aantekening:

Besluitvorming in de raad van 25 januari 2007.

Bijgevoegde documenten

9 Zienswijze kadernota Intergemeentelijke Sociale Dienst de Rijnstreek

Bijgevoegde documenten

10 Bouwverordening

11 Sluiting

Top