Vergadering Gemeenteraad, oriënterende bijeenkomst 14-04-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Berry Dors
Dit item is verlopen op 04-04-2017.

Oriënterende bijeenkomst van de raad over Bibliotheken

Op donderdagavond 14 april 2016 organiseert de gemeenteraad van Nieuwkoop om 20.00 uur een oriënterende bijeenkomst over bibliotheken.

Programma:

  1. Probiblio: manager bedrijfsbureau van Probiblio (mevrouw Settels) geeft aan wat er binnen de grenzen van de nieuwe bibliotheekwet aan kansen en mogelijkheden zijn. Wat zijn de kaders? Hoe kunnen gemeenten hiermee omspringen?
  2. Bibliotheek Rijn en Venen: de directeur van Bibliotheek Rijn en Venen (mevrouw In ’t Hout) licht samen met de Nieuwkoopse programmamanager (mevrouw Van Beek) de visie van Rijn en Venen 2016-2018 toe. Wat is het beleid? Wat zijn de gevolgen en de mogelijkheden voor Nieuwkoop?
  3. Basisschool: directeur basisschool De Vosseschans (mevrouw Zantboer) reageert als vertegenwoordiger van Nieuwkoopse (basis)scholen op de eerdere sprekers. Hoe ervaren zij de afstemming tussen de scholen en de bibliotheken?
  4. Discussie: alle aanwezigen krijgen de gelegenheid om met de discussie mee te doen.

Oriënterende bijeenkomst

‘Oriënterende bijeenkomst’ van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom

Wilt u zich a.u.b. wel vooraf aanmelden bij de griffie? Het is voor ons prettig om te weten hoeveel mensen er komen. U kunt dit doen via de mail (griffier@nieuwkoop.nl); vermeld daarbij uw naam en het aantal personen waarmee u komt. U kunt ook bellen via 0172-521308.

Top