Vergadering Gemeenteraad, oriënterende bijeenkomst 04-12-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:gemeentehuis Nieuwveen
Tijd:20:15
Voorzitter:Marco Oehlenschläger
Dit item is verlopen op 04-11-2016.

Oriënterende bijeenkomst ‘Wonen’ op 4 december 2014

 

De gemeenteraad van Nieuwkoop organiseert op 4 december 2014 een oriënterende bijeenkomst over ‘wonen’.

Doel van deze bijeenkomst

Het college van B&W gaat in 2015 een nieuwe woonvisie aan de gemeenteraad voorleggen. De raad wil zich vooruitlopend daarop goed laten informeren.

Opzet van de bijeenkomst

  1. ambtenaren van de gemeente verzorgen een presentatie met een analyse van de huidige situatie, verwachtingen (o.a. demografische ontwikkelingen) en strategie;
  2. ir. Annemarie Hatzman vertelt vanuit de provincie Zuid Holland over de regionale afstemming;
  3. Prof. dr. Peter Boelhouwer (OTB – TU Delft) vertelt over het komende ‘Woonakkoord’ (met o.a. toezicht van de gemeente) en over de ontwikkelingen en eventuele ‘maakbaarheid’ van de woningmarkt.

Tijd en plaats

Op donderdagavond 4 december om 20.15 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen. Eventuele achterliggende stukken staan één week voor de bijeenkomst  onder deze agenda.

Top