Vergadering Gemeenteraad, oriënterende bijeenkomst 06-11-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:30
Voorzitter:Marco Oehlenschläger

Oriënterende bijeenkomst onderwijshuisvesting op 6 november 2014

Verandering per 1 januari 2015

Op het gebied van onderwijshuisvesting zijn er grote veranderingen op komst in 2015.  Het budget wordt de komende jaren flink gekort door het Rijk. Daarnaast wordt het primair onderwijs straks zelf verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van schoolgebouwen, het voorgezet onderwijs is dat al. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen.

Doel van deze bijeenkomst

Het doel van deze avond is om raadsleden te informeren over de wijzigende regelgeving en de gevolgen daarvan voor het primair – en het voortgezet onderwijs binnen Nieuwkoop. En om voor hen inzichtelijk te maken of zij nog keuzemogelijkheden hebben of invloed op andere wijze hebben.

Schoolbesturen van harte welkom

Schoolbesturen zijn van harte welkom om na een algemene presentatie actief mee te doen aan de discussie die daarop volgt.

Tijd en plaats

Op donderdagavond 6 november in het gemeentehuis in Nieuwveen. De inschatting is dat deze bijeenkomst om ongeveer 20.30 uur start. Dit kan iets later worden omdat er vóór deze bijeenkomst een extra meningsvormende raad is ingelast. De koffie staat in ieder geval vanaf 20.30 uur voor u klaar.

Top