Vergadering Gemeenteraad, oriënterende bijeenkomst 04-09-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Nieuwveen
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 06-08-2015.

Op deze avond zijn er, om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen, gelijktijdig twee oriënterende bijeenkomsten. Een over ‘Breedband’ de ander over ‘Participatiewet’.

Doel van de bijeenkomst over Breedband

Dat de gemeenteraad antwoorden krijgt op de volgende vragen: Wat zijn de verschillen voor gebruikers tussen kabel, glasvezel en mobiel netwerk? Wie legt wat aan en wat wordt er van de gemeente verwacht? Wat zijn de financiële consequenties voor de gemeente? Wat zijn de mogelijkheden om het buitengebied te ontsluiten? Zijn er gezondheidsrisico’s?

Doel van de bijeenkomst over de Participatiewet

Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De gemeente wordt vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Deze mensen zitten nu in de WWB (de wet Werk en Bijstand), Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong. De raad wil van verschillende partijen horen waar nog keuzen zitten voor gemeenten, welke kansen en bedreigingen en risico’s er zijn. Wat er nog (meer) nodig is om het te realiseren.

Wat is een oriënterende bijeenkomst

'Oriënterende bijeenkomst' van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn openbaar en bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

Top