Vergadering Gemeenteraad, oriënterende bijeenkomst 06-02-2014

Locatiegegevens vergadering
Tijd:20:00

Op donderdagavond 6 februari om 20:00 uur zijn er gelijktijdig twee oriënterende bijeenkomsten in het gemeentehuis in Nieuwveen. Een over de inhoud en opzet van de gemeentelijke begroting. De ander over de zomerparken.

Opzet gemeentelijke begroting

In deze bijeenkomst bespreken raadsleden welke informatie zij in de begrotingen en jaarverslagen willen terug zien. Het is er op gericht om de planning en control cyclus van 2015 te optimaliseren.

Zomerparken

De raadsleden en andere belangstellenden worden door een lokale en een provinciale ambtenaar geïnformeerd over het rijks-, provinciaal en lokale beleid ten aanzien van van permanente bewoning op de zomerparken. Daarnaast zal iemand van een van de parken vertellen hoe het beleid lokaal ervaren wordt en wat er aan wensen leven. Tot slot is er ruimte voor discussie tussen alle aanwezigen.

Wat is een oriënterende bijeenkomst?

“Oriënterende bijeenkomst” van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse.

Alle belangstellenden zijn welkom

Het is voor ons prettig om te weten hoeveel mensen er komen. U kunt u aanmelden via de mail (griffier@nieuwkoop.nl ); vermeld daarbij uw naam en het aantal personen waarmee u komt. U kunt ook bellen via 0172-521308.

Top