Vergadering Gemeenteraad, oriënterende bijeenkomst 24-10-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Verschillende locaties
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 02-10-2014.

Op donderdag 24 oktober 2013 organiseert de gemeenteraad van Nieuwkoop twee oriënterende bijeenkomsten:

I. Oriënterende bijeenkomst  ‘Veiligheid en calamiteiten’ 24 oktober om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen

Sprekers:

 • De teamchef Nieuwkoop van de politie presenteert waar zij in 2013 mee te maken hebben gehad en waar zij de komende ‘donkere dagen’ verwachten tegenaan te zullen lopen.
 • De Officier van Justitie vult de presentatie van de politie aan vanuit het perspectief van het Openbaar Ministerie.
 • De brandweer licht de nieuwe begrotingssystematiek toe die zij in de Veiligheidsregio Hollands Midden hanteren.
 • De gemeentesecretaris laat zien hoe de calamiteitenorganisatie functioneert.

Na iedere spreker is er de gelegenheid om vragen te stellen.

Als achtergrondinformatie vindt u hierbij (onderaan de pagina) veiligheidsthema's en de stoplichtenmonitor uit het politie-districts-jaarplan 2012.

 

II Oriënterende bijeenkomst ‘Toekomst glastuinbouw’ 24 oktober om 20.00 uur

De locatie is: Parola, Langeraarseweg 37 Langeraar. Let op: door werkzaamheden aan de Langeraarseweg is Parola alleen via de Geerweg (vanuit het oosten) te bereiken

Glastuinbouw is een innovatieve sector. Ook de sierteelt in Greenport Aalsmeer. Belangrijke innovaties blijven nodig om de sector toekomstbestendiger te maken en sterk te houden. Daar hoort duurzaam ruimtegebruik bij. Dat kunnen tuinders en andere ondernemers niet alleen. Dat vergt ketensamenwerking van vele ondernemers, die samen met kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden naar nieuwe perspectieven en uitdagingen blijven zoeken en elkaar daarin weten te versterken. In Greenport Aalsmeer en ook elders worden daartoe al initiatieven ondernomen. Maar dat kan sneller wanneer vernieuwers uit genoemde geledingen met elkaar die uitdaging aangaan vanuit een aansprekend toekomstperspectief.

Het programma van deze oriënterende bijeenkomst ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Ronde tafel gesprek met vernieuwende ondernemers en ervaringsdeskundigen:
  - Theo Akerboom, Freesia-Familiebedrijf, Roelofarendsveen
  - Hans Olsthoorn, SION Orchideeën, de Lier
  - Ron Schouteten, managing director van Takii Europe, De Kwakel
  - Marc Ruys, onderzoeker Wageningen Universiteit / LEI
  - Rinus van de Waart, Knowhouse, ervaringsdeskundige Greenport Venlo
  - Sander van Voorn, programmamanager Greenport Aalsmeer
 3. Pauze
 4. Voortgang van het gesprek met inbreng uit de zaal over de vraag hoe dat veranderproces in de glastuinbouw, met name in de sierteelt, verder kan worden verdiept, verbreedt en versterkt en wat daar voor nodig is.
 5. Sluiting

Als achtergrondinformatie vindt u hierbij (onderaan de pagina) de visie en het uitvoeringsprogramma van Greenport Aalsmeer.

Wat is een oriënterende bijeenkomst?

“Oriënterende bijeenkomst” van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse.

Alle belangstellenden zijn welkom

Het is voor ons prettig om te weten hoeveel mensen er komen. U kunt u aanmelden via de mail (griffier@nieuwkoop.nl ); vermeld daarbij uw naam en het aantal personen waarmee u komt. U kunt ook bellen via 0172-521308. Voor de bijeenkomst over glastuinbouw is aanmelding aan te bevelen. De griffie kan u laten weten als de locatie wijzigt. 

 

Top