Vergadering Gemeenteraad, oriënterende bijeenkomst 04-10-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jan Dirven
Dit item is verlopen op 17-09-2013.

Transitie jeugd- en jongerenbeleid op 4 oktober

Het jeugdstelsel is aan vernieuwing toe. Dit nieuwe stelsel moet een eind maken aan de bureaucratie en aan de sterk versnipperde hulpverlening in de jeugdzorg. Met de transitie jeugdzorg krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van alle zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders.

Dit is een “oriënterende bijeenkomst” van de raad. Dit is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem. De bijeenkomst is op donderdag 4 oktober 2012 in de raadszaal in het gemeentehuis in Nieuwveen.

Opzet

Aan de hand van enkele korte inleidingen, gedachtevorming met betrokken bestuurders, professionals en beleidsmakers bij jeugd/jongerenzorg van maatschappelijke organisaties en overheden over hoe dit transitiebeleid het beste vorm gegeven kan worden.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom

Wilt u zich a.u.b. wel vooraf aanmelden bij de griffie omdat het voor ons prettig is om te weten hoeveel mensen er komen. U kunt dit doen via de mail (griffier@nieuwkoop.nl ); vermeld daarbij uw naam en eventueel uw organisatie, uw functie en het aantal personen waarmee u komt. U kunt ook bellen via 0172-521308.

Inleiders

De inleiders die hun medewerking verlenen zijn:

  • Saartje Sondeijker, senior research consultant SmartAgent en facilitator transitieproces jeugdbeleid Eemland. Over kenmerkende aspecten van transitiebeleid.
  • Menno Tigelaar, wethouder voor o.a. Jeugd & Onderwijs, Amersfoort. Over zijn ervaringen met de transitiecasus jeugdbeleid in Eemland; over uitdagingen voor professionals in het veld, beleidsmakers, bestuurders en politici; over kansen en hobbels, lessen en leerprocessen.
  • Willemijn Dupuis, directeur KinderrechtenNU – Stichting Kinderrechten en Menselijke Ontwikkeling. Over kinderparticipatie, kinderrechten en een plan.
  • Thom van Woerkom, vice-voorzitter Samenwerkende Jongerenraden Nederland. Over wenselijkheden en mogelijkheden om jongeren bij beleid te betrekken, zeker bij jongerenbeleid.

Specifiek uitgenodigd

Voor een goede gedachtenvorming zijn specifiek uitgenodigd diverse betrokken maatschappelijke organisaties. U kunt daarbij denken aan politie, Jeugdzorg, Jeugd- en Jongerenwerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, basis - en middelbaar onderwijs, kinderopvang, Verslavingszorg, Werkplein, jongeren centra en nog vele anderen.

Top