Vergadering Gemeenteraad, oriënterende bijeenkomst 22-11-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Berry Dors
Dit item is verlopen op 13-11-2013.
Revitalisering bedrijventerreinen op 22 november

 

Op donderdag 22 november 2012 organiseert de gemeenteraad van Nieuwkoop een oriënterende bijeenkomst over 'revitalisering van bedrijventerreinen'. Deze bijeenkomst vindt plaats in de raadszaal in het gemeentehuis in Nieuwveen en start om 20.00 uur.

De gemeenteraad wil zich in een vroeg stadium over dit onderwerp buigen om vast kennis op te doen voor als het college van B&W, naar verwachting over een jaar, met een raadsvoorstel komt. Zo kan de raad zich al in een vroeg stadium in dit onderwerp verdiepen. De raad hoopt op deze avond te horen wat ‘voorwaarden voor een succesvolle revitalisatie’ zijn. Welke problemen, kansen en uitdagingen er zijn te verwachten bij een revitalisatie?

Uitgenodigde sprekers:

  • Rob Sturn procesmanager herstructurering bedrijventerreinen van Holland Rijnland
  • Henk Prins voorzitter van bedrijven investerings zone (BIZ) Grote Polder in Zoeterwoude
  • Marnix Zwart, adjunct-directeur van Bedrijfsadvies BV

Wat is een oriënterende bijeenkomst?

“Oriënterende bijeenkomst” van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom

Wilt u zich a.u.b. wel vooraf aanmelden bij de griffie omdat het voor ons prettig is om te weten hoeveel mensen er komen. U kunt dit doen via de mail (griffier@nieuwkoop.nl )  vermeld daarbij uw naam en het aantal personen waarmee u komt. U kunt ook bellen via 0172-521308.

Top